Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής

Η ERGOMEC συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής. Είτε ενσωματωμένες σε μια πλατφόρμα είτε ενσωματωμένες σε άλλες εφαρμογές ή συστήματα διαχείρισης, ο στόχος είναι να παρέχονται οι καλύτερα συνδυασμένες διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις. Οι εν λόγω εταιρείες έχουν επιδείξει την τεχνική και βιομηχανική υπεροχή τους με καινοτόμες λύσεις λογισμικού και εξοπλισμού.
Οι τεχνολογικοί συνεργάτες επιλέγονται βάσει της ζήτησης των πελατών και της συμπληρωματικής τους αξίας για τις ανάγκες τους.

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Δικτύων

Oι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση:

 • Δικτύων Yψηλών προδιαγραφών Fixed, wireless
 • Aσύρματων ζεύξεων
 • Aσύρματων Eυρυζωνικών Δικτύων
 • Συστήματα Ασφάλειας (Security Management)
 • Facility Management

Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • E Government portals
 • Ειδικές εφαρμογές
 • GIS
 • Συστήματα διαχείρισης υδάτων

Λύσεις και εφαρμογές:

 • Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • Εφαρμογές αυτοματισμών και ελέγχου και υπηρεσίες, οι οποίες ενσωματώνουν το επίπεδο Διαχείρισης Εταιρικών πόρων (ERP) με το επίπεδο Συστήματος Εκτέλεσης Κατασκευής (MES) για λύσεις βιομηχανικών αυτοματισμών
 • Ενσωματωμένα συστήματα φωνής, δεδομένων και βίντεο συμπεριλαμβανομένων των λύσεων VoIP (φωνή μέσω Διαδικτύου)
 • Εξοπλισμός Διακομιστή & Αποθήκευσης Δεδομένων

Οι ακόλουθες υπηρεσίες διατίθενται τοπικά στις τεχνολογικές εγκαταστάσεις μεγάλων επιχειρήσεων που υποστηρίζουν εσωτερικές δυνατότητες των τμημάτων Τεχνολογίας. Εξειδικευμένοι συνεργάτες παρέχουν την υποστήριξή τους, σε σύντομο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένων:

 • κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης
 • γραφείου Εξυπηρέτησης: Κέντρο εξειδικευμένης τεχνικής βοήθειας για ζητήματα υποστήριξης 3ου επιπέδου
 • επι τόπου Επίσκεψη μηχανικών: στις εγκαταστάσεις των πελατών για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και επίλυση προβλημάτων
 • απομακρυσμένης υποστήριξης: προληπτική και συμβουλευτική υποστήριξη σχεδιασμένη για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας λύσεων και τη μείωση των αναγκών και του κόστους της μετέπειτα υποστήριξης

Τηλεπικοινωνιακές Λύσεις

Η ERGOMEC σχεδιάζει, αναπτύσσει και υποστηρίζει καινοτόμες τηλεπικοινωνιακές λύσεις με ιδιαίτερη εστίαση στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, τη Διαχείριση Δικτύων, την Τιμολόγηση, και συστήματα OSS/BSS, συμπεριλαμβανομένων των:

 • συμβουλευτικών υπηρεσιών, Σχεδιασμού, Σχεδιασμού Έργου και Διαχείρισης Έργου
 • υποδομών Δικτύου βασισμένων σε προϊόντα κορυφαίων κατασκευαστικών οίκων
 • υπήρεσίες Δικτύων και διαχείρισης επιπέδου παρεχόμενων Υπηρεσιών
 • υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, μέσω SMS
 • διαχείρισης και παράδοσης περιεχομένου
 • υπηρεσίες Ανάθεσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Συστημάτων και Εφαρμογών

Εφαρμογές Mobile Government

Η Ergomec επίσης προσφέρει μια ευρεία γκάμα εφαρμογών mobile government για την παροχή υπηρεσιών και τη μεταφορά πληροφοριών εύκολα και γρήγορα στα κοινά-στόχους, που καλύπτουν τις ανάγκες τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.