Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής

Η ERGOMEC συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής. Είτε ενσωματωμένες σε μια πλατφόρμα είτε ενσωματωμένες σε άλλες εφαρμογές ή συστήματα διαχείρισης, ο στόχος είναι να παρέχονται οι καλύτερα συνδυασμένες διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις. Οι εν λόγω εταιρείες έχουν επιδείξει την τεχνική και βιομηχανική υπεροχή τους με καινοτόμες λύσεις λογισμικού και εξοπλισμού.
Οι τεχνολογικοί συνεργάτες επιλέγονται βάσει της ζήτησης των πελατών και της συμπληρωματικής τους αξίας για τις ανάγκες τους.

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Δικτύων

Oι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση:

Δικτύων Yψηλών προδιαγραφών Fixed, wireless
Aσύρματων ζεύξεων
Aσύρματων Eυρυζωνικών Δικτύων
Συστήματα Ασφάλειας (Security Management)
Facility Management
Συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

E Government portals
Ειδικές εφαρμογές
GIS
Συστήματα διαχείρισης υδάτων
Λύσεις και εφαρμογές:

Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Εφαρμογές αυτοματισμών και ελέγχου και υπηρεσίες, οι οποίες ενσωματώνουν το επίπεδο Διαχείρισης Εταιρικών πόρων (ERP) με το επίπεδο Συστήματος Εκτέλεσης Κατασκευής (MES) για λύσεις βιομηχανικών αυτοματισμών
Ενσωματωμένα συστήματα φωνής, δεδομένων και βίντεο συμπεριλαμβανομένων των λύσεων VoIP (φωνή μέσω Διαδικτύου)
Εξοπλισμός Διακομιστή & Αποθήκευσης Δεδομένων
Οι ακόλουθες υπηρεσίες διατίθενται τοπικά στις τεχνολογικές εγκαταστάσεις μεγάλων επιχειρήσεων που υποστηρίζουν εσωτερικές δυνατότητες των τμημάτων Τεχνολογίας. Εξειδικευμένοι συνεργάτες παρέχουν την υποστήριξή τους, σε σύντομο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένων:

κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης
γραφείου Εξυπηρέτησης: Κέντρο εξειδικευμένης τεχνικής βοήθειας για ζητήματα υποστήριξης 3ου επιπέδου
επι τόπου Επίσκεψη μηχανικών: στις εγκαταστάσεις των πελατών για παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και επίλυση προβλημάτων
απομακρυσμένης υποστήριξης: προληπτική και συμβουλευτική υποστήριξη σχεδιασμένη για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας λύσεων και τη μείωση των αναγκών και του κόστους της μετέπειτα υποστήριξης
Τηλεπικοινωνιακές Λύσεις

Η ERGOMEC σχεδιάζει, αναπτύσσει και υποστηρίζει καινοτόμες τηλεπικοινωνιακές λύσεις με ιδιαίτερη εστίαση στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, τη Διαχείριση Δικτύων, την Τιμολόγηση, και συστήματα OSS/BSS, συμπεριλαμβανομένων των:

συμβουλευτικών υπηρεσιών, Σχεδιασμού, Σχεδιασμού Έργου και Διαχείρισης Έργου
υποδομών Δικτύου βασισμένων σε προϊόντα κορυφαίων κατασκευαστικών οίκων
υπήρεσίες Δικτύων και διαχείρισης επιπέδου παρεχόμενων Υπηρεσιών
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, μέσω SMS
διαχείρισης και παράδοσης περιεχομένου
υπηρεσίες Ανάθεσης Λειτουργίας και Υποστήριξης Συστημάτων και Εφαρμογών
Εφαρμογές Mobile Government

Η Ergomec επίσης προσφέρει μια ευρεία γκάμα εφαρμογών mobile government για την παροχή υπηρεσιών και τη μεταφορά πληροφοριών εύκολα και γρήγορα στα κοινά-στόχους, που καλύπτουν τις ανάγκες τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.